คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คืออะไร_CAI

คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เนื่องจากปริมาณการเกิดแก๊สเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกปัจจุบัน ก็มีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราและจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั่นเอง

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คืออะไร ?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ หรือจากกิจกรรมที่เราทำ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราทำ เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่
1. Carbon Footprint Product หรือ CFP คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์
2. Carbon Footprint for Organization หรือ CFO คือปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งจะถูกวัดรวมอยู่ในรูปของตัน (กิโลกรัม) ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร_CAI

ทำไมทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct Emissions) เช่น การเผาไหม้ที่อยู่กับที่ เผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ กระบวนการผลิต 
 • การใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล ชีวมวล (ดินและป่าไม้)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Indirect Emissions) เช่น ไฟฟ้าที่ถูกนำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other Indirect Emissions) เช่น วัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา ของเสียจากกิจกรรมในองค์กร
 • การขนส่งจากผู้ผลิตวัตถุดิบ การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร การเดินทางของลูกค้าและผู้มาติดต่อ การขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น

แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรทำได้อย่างไร?

การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสามารถทำได้ดังนี้

 • ลดการสร้างขยะอาหาร
 • ลดการใช้ไฟฟ้า เลือกขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม หรือเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
 • หมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 80 กิโลกรัมต่อปี
 • การสร้างและออกแบบอาคารให้เย็น หากมีการสร้างและออกแบบให้อาคารมีทิศทางลมที่ผ่านสะดวก การถ่ายเทอากาศที่ดี หรือ การใส่ฉนวนกันความร้อน ก็จะสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 900 กิโลกรัมต่อปี อ่านต่อ : การปรับอากาศในอาคารกับกฎหมายแรงงานที่ต้องรู้
 • พัฒนาการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการปรับปรุงระบบ เพื่อไม่ให้สูญเสียพลังงานที่จำเป็น
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร_CAI

CAI Engineering ลดคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรเตรียมพร้อมมุ่งสู่ Net Zero

สาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อน คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคธุรกิจ ซึ่ง CAI Engineering เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้นำระบบบริหารอาคารอัตโนมัติ หรือ BAS และ Building Information Modeling หรือ BIM รวมถึงเครื่อง AHU อย่างแบรนด์ Robatherm เข้ามาใช้กับงานคลีนรูม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ยิ่งไปกว่านั้นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานพลังงาน เพื่อผลักดันให้เป้าหมาย Net Zero ประสบความสำเร็จ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ฉนวนใยหิน “Rockwool” ฉนวนกันไฟมาตรฐาน FM Approvals

ฉนวนใยหิน “Rockwool” ฉนวนกันไฟมาตรฐาน FM Approvals

Rockwool ฉนวนใยหินที่ผลิตจากหินภูเขาไฟและหินบะซอลต์ สามารถทนไฟ ทนความร้อนได้สูงถึง 1,000°C ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่ก่อให้เกิดควันพิษ ผ่านมาตรฐาน FM Approvals

Read More »
“ISO 14064” มาตรฐานสำคัญเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

“ISO 14064” มาตรฐานสำคัญเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ทำความรู้จักกับ ISO 14064 มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Carbon Emission) และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า