ระบบ BMS BAS คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการจัดการอาคาร_CAI

ระบบ BMS BAS คืออะไร?

ระบบอัตโนมัติภายในอาคาร (Building Managment System) หรือ อาคารอัจฉริยะ (Smart Building / Intelligent building) เป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ควบคุมส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารโดยมีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Internet of Things (IOT) เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการ และควบคุมอาคาร ตั้งแต่ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบการเข้าออก ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงภายใต้ระบบบริหารอาคาร เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้อาคารให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวนี้เรียกว่า “BMS / BAS”

ระบบ BMS BAS คือระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ_CAI

ทำความรู้จัก ระบบ BMS และ BAS คืออะไร?

ระบบ BMS ย่อมาจาก Building Management System หรือหลายครั้งอาจถูกเรียกว่าระบบ BAS ที่ย่อมาจาก Building Automation System คือ ระบบบริหารจัดการอาคารที่ถูกควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งสามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟ, CCTV, สัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้, ลำโพง, ประตูเข้าออก และ Access Control โดยจะทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์และแสดงผลค่า พารามิเตอร์ (Parameter) ผ่านจอคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time) ระบบ BMS หรือ BAS จึงสามารถช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BMS และ BAS มีหน้าที่อะไร มีความแตกต่างกันหรือไม่?

BMS และ BAS เป็นระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติเช่นเดียวกัน โดยมีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและแสงสว่างภายในอาคาร แต่หน้าที่ของ BMS จะรวมไปถึงการควบคุมระบบต่าง ๆ ตั้งแต่ กล้อง CCTV, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, ลำโพง, ประตูเข้า-ออก ตลอดจนระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร เป็นต้น

BMS และ BAS มีหลักการทำงานอย่างไร?

ระบบบริหารจัดการอาคาร BMS และ BAS เป็นระบบที่ควบคุมอาคารอัตโนมัติที่ใช้ Network Controller เป็นตัวควบคุมหลัก และใช้ DDC Controller เป็นตัวควบคุมย่อย โดยทำงานบน Operator Workstation บนเครือข่าย LAN หรือ Terminal ของ Controller ตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบของการเชื่อมต่อระบบเป็นแบบ BusNetwork ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางการควบคุม สามารถใช้ทั้งซอฟต์แวร์ (Software) ,ข้อมูล (Data) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ร่วมกันได้ จึงสามารถควบคุมระบบไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะและการสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบดับเพลิง ฯลฯ

BMS หรือ BAS มีบทบาทสำคัญต่อห้องคลีนรูมอย่างไร?

เนื่องจากระบบ BMS หรือ BAS เป็นระบบดูแลอาคารอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง จึงถูกนำมาช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยในการประหยัดพลังงานในห้องคลีนรูม ได้แก่

  • ระบบปรับอากาศ หรือ HVAC
  • ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบดับเพลิง
  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  • ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้
  • ระบบบบรักษาความปลอดภัย
  • ระบบขนส่งในอาคาร

โดยทาง CAI Engineering ได้นำข้อดีของ BMS หรือ BAS เข้ามาช่วยในการควบคุมระบบดังกล่าว รวมถึงช่วยในการดึงข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงผลได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์

Sauter ระบบ BMS BAS คือระบบจัดการอาคารที่ CAI เลือกใช้

Sauter อุปกรณ์ที่เป็นระบบ BMS/BAS ที่ CAIเลือกใช้

CAI Engineering ได้เลือกระบบ BMS หรือ BAS อย่าง “เซาเตอร์ Sauter” มาใช้ในการบริหารจัดการอาคาร ซึ่ง Sauter เป็นระบบที่ทำงานบน Web Based ตามมาตราฐาน HTML5 โดยทำหน้าที่ในการควบคุมและจัดการระบบในอาคาร รวมถึงการตรวจสอบการใช้พลังงานหรือที่เรียกว่า Analytic & Energy Managment (AEM) ทำให้สามารถลดการใช้กำลังคนและช่วยในการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เป้าหมายระดับโลกอย่าง NET ZERO นอกจากนี้ Sauter ยังสามารถทำงานบน Cloud ได้ จึงสามารถลดต้นทุนในด้านซอฟต์แวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

“ISO 14064” มาตรฐานสำคัญเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

“ISO 14064” มาตรฐานสำคัญเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ทำความรู้จักกับ ISO 14064 มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Carbon Emission) และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า