วิธีติดตั้ง Sandwich Panel (ผนังสำเร็จรูป) แบบ Step by Step

วิธีติดตั้ง Sandwich Panel (ผนังสำเร็จรูป) แบบ Step by Step

Sandwich Panel หรือผนังสำเร็จรูป ได้กลายเป็นวัสดุที่เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับงานก่อสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นหลายประการที่เหนือกว่าการใช้ผนังแบบก่ออิฐฉาบปูนแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกและความรวดเร็วในการก่อสร้าง เนื่องจากผนังแซนวิชเป็นผนังที่ผลิตสำเร็จรูปมาจากโรงงานให้พร้อมใช้งานทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาประกอบหน้างาน ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน คงทนต่อสภาพอากาศ ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนและเสียงได้ดี รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการออกแบบเพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนประกอบในงานก่อสร้าง เช่น ผนัง พื้น หรือเพดาน เป็นต้น ด้วยข้อดีเหล่านี้จึงทำให้ผนังสำเร็จรูป Sandwich Panel เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการก่อสร้างที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วนั่นเอง

ปัจจัยในการเลือกประเภทของ Sandwich Panel

Sandwich Panel เป็นวัสดุที่มีหลายประเภทให้เลือกใช้งาน โดยความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในแต่ละชั้นของผนังแซนวิช เช่น โพลียูรีเทน (PUR/PIR) โพลีสไตรีน (EPS) แร่ใยหิน (Rockwool) เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับงานก่อสร้างที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกประเภทของแซนวิชพาแนลให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผนังที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการลงทุน และตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน ซึ่งมีปัจจัยหลักในการเลือก ดังนี้

1. คุณสมบัติของฉนวนความร้อนและเสียง (Thermal and Acoustic Insulation)

การเลือกประเภทของ Sandwich Panel ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและฉนวนกันเสียงที่ดี เพื่อช่วยในการควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารและลดเสียงรบกวนจากภายนอก และพิจารณาถึงค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) และค่าการดูดซับเสียง (Sound Absorption) ของวัสดุชั้นใน ได้แก่ โพลีสไตรีน (EPS) โพลียูรีเทน (PUR) หรือแร่ใยหิน (Rockwool) เป็นต้น

2. ความแข็งแรงและความทนทาน (Strength and Durability) 

การตรวจสอบความแข็งแรงของ Sandwich Panel ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น หากต้องการใช้ในอาคารอุตสาหกรรมหรือโกดัง ควรเลือกแผ่นที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อรองรับน้ำหนักและแรงกระแทก หรือเลือกวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน เช่น ทนต่อความชื้น การกัดกร่อน และสารเคมี เป็นต้น

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนด (Compliance with Standards and Regulations)

การพิจารณาเลือกผนังสำเร็จรูปที่มีมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อกำหนดของโครงการ เช่น ความปลอดภัยจากไฟ (Fire Safety Standards) หรือข้อกำหนดด้านสุขอนามัย เพื่อตรวจสอบว่า Sandwich Panel ที่เลือกมีการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน ISO , ASTM หรือ CE เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการติดตั้งผนังสำเร็จรูป

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการติดตั้งผนังสำเร็จรูป

การติดตั้งแผ่นแซนวิชพาแนลต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลายชนิดเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 1. เครื่องมือวัดระดับ (Level) : ใช้สำหรับตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมดุลของแผ่นแซนวิชพาแนลที่ติดตั้งว่าตรงและไม่เอียงเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
 2. สว่านไฟฟ้า (Electric Drill) : ใช้สำหรับเจาะรูบนแผ่นแซนวิชพาแนลและโครงสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถติดตั้งสกรูและยึดแผ่นพาแนลได้อย่างแน่นหนา
 3. สกรูยึด (Self-Drilling Screws) : ใช้สำหรับยึดแผ่นแซนวิชพาแนลเข้ากับโครงสร้างหรือตัวยึดต่าง ๆ เพื่อให้แผ่นพาแนลยึดติดกับที่อย่างมั่นคง
 4. ซิลิโคน (Silicone Sealant) : ใช้สำหรับปิดรอยต่อระหว่างแผ่นแซนวิชพาแนลเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศ รวมถึงการป้องกันการเกิดเชื้อราและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 5. คัตเตอร์หรือเลื่อย (Cutter or Saw) : ใช้สำหรับตัดแผ่นแซนวิชพาแนลให้ได้ขนาดและรูปทรงที่ต้องการเพื่อติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

วิธีติดตั้ง Sandwich Panel สำหรับงานก่อสร้าง

ขั้นตอนเบื้องต้นในการติดตั้ง Sandwich Panel มีดังนี้

1. เตรียมพื้นผิวและโครงสร้างรองรับ

1. เตรียมพื้นผิวและโครงสร้างรองรับ

ตรวจสอบและเตรียมพื้นผิวที่จะติดตั้งให้เรียบร้อยว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือฝุ่นละออง และตรวจสอบโครงสร้างรองรับให้แข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักของ Sandwich Panel ได้

2. วัดและตัดแผ่น Sandwich Panel

2. วัดและตัดแผ่น Sandwich Panel

วัดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งอย่างแม่นยำและทำเครื่องหมายตำแหน่งต่าง ๆ และตัดแผ่น Sandwich Panel ให้ได้ขนาดและรูปทรงตามที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เลื่อย เป็นต้น

3. ติดตั้งแผ่น Sandwich Panel แผ่นแรก

3. ติดตั้งแผ่น Sandwich Panel แผ่นแรก

นำแผ่น Sandwich Panel แผ่นแรกไปวางในตำแหน่งที่เตรียมไว้ แล้วตรวจสอบว่าวางตรงตำแหน่งและอยู่ในแนวระดับมั้ย จากนั้นจึงยึดแผ่นแรกด้วยสกรูหรือยึดติดกับโครงสร้างโดยใช้สว่านไฟฟ้า และตรวจสอบความแน่นหนารวมถึงแนวระดับอีกครั้ง

4. ติดตั้งแผ่น Sandwich Panel ต่อ ๆ ไป

4. ติดตั้งแผ่น Sandwich Panel ต่อ ๆ ไป 

นำแผ่น Sandwich Panel ถัดไปมาต่อกับแผ่นแรก ตรวจสอบแนวการต่อให้เรียบร้อยและแน่นหนา โดยใช้สกรูหรือวัสดุยึดติดในการยึดแผ่นถัดไปเข้ากับโครงสร้างและแผ่นแรก จากนั้นทำซ้ำจนกว่าจะติดตั้งครบตามพื้นที่ที่ต้องการ

5. การปิดรอยต่อและตรวจสอบความเรียบร้อย

5. การปิดรอยต่อและตรวจสอบความเรียบร้อย 

ใช้ซิลิโคนหรือวัสดุอุดรอยต่อในการปิดรอยต่อระหว่างแผ่น Sandwich Panel เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศ และตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดว่ามีความแน่นหนาและเรียบร้อยหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องให้ทำการแก้ไขทันที และทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้งและตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการ

เคล็ด (ไม่) ลับ ในการติดตั้งผนังแซนวิชพาแนล

การติดตั้งผนังแซนวิชพาแนลมีเทคนิคและเคล็ดลับหลายประการที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนี้

 1. ติดตั้งในสภาพอากาศที่เหมาะสม : ควรติดตั้งผนังแซนวิชพาแนลในสภาพอากาศที่แห้งและไม่มีฝน เนื่องจากความชื้นอาจส่งผลกระทบต่อวัสดุและการยึดเกาะของซิลิโคนหรือสกรู
 2. อ่านคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต : อ่านและทำความเข้าใจคู่มือการติดตั้งที่ผู้ผลิตแนะนำอย่างละเอียดเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและเทคนิคที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งผนังสำเร็จรูป
 3. เตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อย : ตรวจสอบและเตรียมพื้นผิวที่จะติดตั้งผนังแซนวิชพาแนลให้เรียบร้อยและไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างราบรื่นและแผ่นพาแนลยึดติดได้ดี
 4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) : ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตานิรภัย และรองเท้าเซฟตี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการติดตั้ง
 5. จัดวางแผ่นพาแนลให้ถูกทิศทาง : ควรจัดวางแผ่นพาแนลให้ถูกทิศทางตามที่คู่มือแนะนำเพื่อความสวยงามและความแข็งแรงของโครงสร้าง
 6. ตรวจสอบและวัดระดับอย่างสม่ำเสมอ : ใช้เครื่องมือวัดระดับเพื่อตรวจสอบการติดตั้งแผ่นแซนวิชให้ตรงและไม่เอียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
 7. ระมัดระวังในการตัดแผ่นพาแนล : เมื่อต้องตัดแผ่นพาแนล ควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุและรักษาความปลอดภัย
 8. ตรวจสอบการยึดสกรูและซิลิโคน : ตรวจสอบการยึดสกรูให้แน่นหนาและการใช้ซิลิโคนให้ครอบคลุมทุกจุดที่ต้องการ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศ

สั่งซื้อ Sandwich Panel แบรนด์ WISKIND ได้ที่ “CAI Engineering”

หากคุณกำลังมองหาผนัง Sandwich Panel ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ เราขอแนะนำ Sandwich Panel จาก WISKIND แบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก 

โดย CAI Engineering เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ WISKIND ในประเทศไทยที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ครบวงจร  นอกจากนี้เรายังมีทีมวิศวกรที่พร้อมให้คำแนะนำในการติดตั้งผนัง Sandwich panel 

 

สามารถติดต่อ CAI Engineering เพื่อรับคำปรึกษาหรือสั่งซื้อ Sandwich Panel จาก WISKIND ได้แล้ววันนี้ !

Line OA : @caihvac หรือคลิก https://lin.ee/RTsrnHb

E-mail : veeraya@caiengineering.com

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ตู้เป่าลม (Air Shower) อุปกรณ์สำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom) ในการลดปริมาณฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ติดมากับบุคคลหรืออุปกรณ์ก่อนเข้าห้อง

Read More »
จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เป็นที่จับตามองทั่วโลก มาสำรวจโอกาสการลงทุนโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในไทย พร้อมปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณ

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า