เทคโนโลยีสีเขียว BIM

เทคโนโลยีสีเขียว BIM นวัตกรรมใหม่ที่ใช้สร้างห้องคลีนรูม

เทคโนโลยีสีเขียว BIM หรือเทคโลยีแบบจำลองเสมือนของอาคารเพื่อสร้างความแม่นยำ โดย CAI Engineering ใช้เทคโนโลยี BIM รองรับการสร้างห้องคลีนรูมในแต่ละขั้น เพราะในการสร้างห้องคลีนรูมจะต้องคำนึงถึงหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ตลอดจนการควบคุมปริมาณฝุ่นให้ได้ตามมาตรฐาน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมอาคารที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการออกแบบห้องคลีนรูม เพื่อให้ทุกฝ่ายตั้งแต่ ผู้ออกแบบ วิศวกร ช่าง และเจ้าของอาคารเห็นภาพได้อย่างตรงกันให้ได้มากที่สุด

นวัตกรรมยุคใหม่ ทำไม BIM ถึงสำคัญ?

BIM หรือ Building Information Modeling คือ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้งานสถาปัตยกรรม และการก่อสร้างในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการก่อสร้าง โดยเทคโนโลยี BIM จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอาคารที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในวงการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยการทำงานของ BIM นั้น จำเป็นจะต้องใช้ ซอฟต์แวร์หลาย ๆ ตัว มาทำงานด้วยกันเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถมองเห็นภาพเสมือนจริงได้มากยิ่งขึ้น

กระบวนการสร้างแบบจำลองจากเทคโนโลยี BIM

BIM ได้ชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ด้วยกระบวนการสร้างแบบจำลองผ่านโมเดล จึงประหยัดพลังงานได้โดยการลดขั้นตอนการสร้างแบบจำลองเพื่อทดสอบได้ขึ้น ได้แก่

 • Solar Study เป็นการทดสอบจากเงาที่มีผลต่ออาคารทั้งภายในและภายนอก สำหรับการทดสอบผลกระทบจากแสงอาทิตย์
 • Daylighting Analysis สำหรับการประเมินผลการใช้แสงธรรมชาติ
 • Solar Analysis สำหรับการประเมินผลความเข้มข้นของแสงที่มีผลกระทบต่อเปลือกอาคาร
 • Lighting Analysis สำหรับการวิเคราะห์แสงสว่างภายในอาคาร โดยจะเป็นการประเมินสภาพ
 • Building Performance สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของอาคารภายในโดยรวม
 • Wind Analysis สำหรับการประเมินเรื่องของพลังงานลม ด้วยการนำแบบจำลอง BIM ไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ประเภท CFD หรือ Computation Fluid Dynamic

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสีเขียว BIM

จุดเด่นของเทคโนโลยี BIM

 • เทคโนโลยีสีเขียวช่วยลดขั้นตอนและเวลาทำงานให้น้อยลง เนื่องจากระบบนั้นสามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
 • เทคโนโลยีสีเขียว BIM สามารถเลือกกำหนดสิทธิ์และสัดส่วนความรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร รวมถึงสามารถเชื่อมโยงไฟล์งานของชิ้นงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้จึงสามารถแบ่งสัดส่วนงานให้ลูกทีมแต่ละคนตามความรับผิดชอบหรือตามความถนัดของแต่ละคนได้
 • เทคโนโลยีอาคาร BIM สามารถวิเคราะห์งานออกแบบได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากเทคโนโลยี BIM เข้ามามีส่วนช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรบุคคลและค่าใช้จ่ายในการทำงานได้
 • BIM คือ เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบและพัฒนา เพื่อเป็นเครื่องมือให้สถาปนิกและนักออกแบบซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องเขียนแบบและการนำเสนอแบบเป็นส่วนใหญ่
 • BIM เน้นลักษณะการสร้างชิ้นงานแบบ 3 มิติเป็นหลัก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวัสดุส่วนใดส่วนหนึ่งสัดส่วนก็จะส่งผลเชื่อมโยงถึงมุมมองอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ
สร้างห้องคลีนรูมด้วย BIM_CAI

CAI Engineering สร้างห้องคลีนรูมด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกได้เข้าสู่สภาวะ “โลกเดือด” นั้น ทำให้ทาง CAI Engineering ได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น แบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสีเขียว เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานของเรา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มการประหยัดพลังงานให้ได้ตามเป้าหมาย Net Zero และยิ่งไปกว่านั้นได้นำ BIM มาใช้ร่วมกับ Hololens 2 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพเสมือนจริงได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะ CAI Engineering ไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ใช้งานในสิ่งที่ดีที่สุด

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะกับการสร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644 จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าห้องคลีนรูมจะมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

Read More »
"Green Technology" เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

“Green Technology” เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ขับเคลื่อนโลกสู่ Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหยุดวิกฤตโลกร้อน

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า