เช็คให้ดีแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter ถึงเวลาเปลี่ยนหรือยัง?

เช็คให้ดีแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter ถึงเวลาเปลี่ยนหรือยัง?

แผ่นกรองอากาศ HEPA Filter คือแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการดักจับฝุ่นที่ละเอียดและอนุภาคขนาดเล็ก โดยมีความสามารถในการดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไปได้สูงมาก จึงนิยมนำมาใช้ในเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องดูดฝุ่นเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในบริเวณที่ใช้งาน HEPA Filter มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกรองอากาศเพื่อให้ได้พื้นที่สะอาด เช่น การควบคุมคุณภาพอากาศ ดักจับอนุภาคในอากาศ หรือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนภายในห้อง เป็นต้น

ความสำคัญของ HEPA Filter ให้ห้องคลีนรูม

HEPA Filter เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของห้องคลีนรูม หรือห้องปลอดเชื้อ เนื่องจากห้องคลีนรูมนั้นจะต้องเป็นห้องที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์มากที่สุด ดังนั้น ห้องคลีนรูมจึงต้องใช้แผ่นกรอง HEPA ในการกรองอากาศ เพื่อให้ได้ห้องคลีนรูมตามมาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ และตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม

อายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter

โดยส่วนใหญ่ HEPA Filter มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 4-5 ปี โดยมีความร้อน และความชื้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานของ HEPA Filter หากแผ่นกรอง HEPA มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นลดลง ควรเปลี่ยนแผ่นกรอง โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศควรเปลี่ยนทุก ๆ ระยะเวลา 3-6 เดือน

ทำไมถึงต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter

หาก HEPA Filter มีการรั่วไหลหรือเสื่อมสภาพจากเดิม ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในภายในพื้นที่ทำงานหรือภายในห้องนั้น ๆ รวมถึงสุขภาพของผู้ใช้งานอาคารอีกด้วย

การทดสอบประสิทธิภาพ HEPA Leak Test

HEPA Leak Test คือการทดสอบการรั่วของ HEPA Filter เพื่อตรวจสอบว่ามีอากาศที่มีฝุ่นปนเปื้อนผ่านเข้าไปได้หรือไม่ การทดสอบนี้มักจะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของ HEPA Filter ในระบบที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัยทางอากาศ เช่น ห้องทำงานที่ต้องการสถานที่ทำงานที่มีอากาศบริสุทธิ์, ห้องทำงานทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องมีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง หรือในอุตสาหกรรมอาหารและยา เป็นต้น ซึ่ง HEPA Filter นั้นช่วยในการกรองอากาศให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ โดยการทดสอบประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปีจะช่วยให้ HEPA Filter มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศมากขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เตรียมการ: ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องทดสอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ เช่น integrity Tester อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างความดันอากาศเพื่อทดสอบ เป็นต้น
 2. ปรับค่า: ปรับค่าอุณหภูมิและความชื้นในห้องทดสอบให้เหมือนการใช้งานจริงของ HEPA Filter
 3. ตรวจสอบและบันทึกค่าพื้นฐาน: ตรวจสอบและบันทึกค่าพื้นฐานของ Filter เช่น การวัดการไหลของอากาศและความดัน
 4. ประกอบห้องทดสอบ: ปิดประตูและหลอดระบายอากาศทุกรูปแบบในห้องทดสอบเพื่อป้องกันการหลุดอากาศจากภายนอก
 5. ทดสอบการรั่วของ HEPA Filter: ใช้ integrity Tester เพื่อสร้างความดันอากาศที่มีขนาดมากกว่าสภาพปกติ พร้อมทดสอบ HEPA Filter ไปด้วย
 6. ตรวจสอบผลลัพธ์: วัดและบันทึกข้อมูลทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วของอากาศที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ผ่านเข้าไป
 7. ประเมินผลลัพธ์: วิเคราะห์ข้อมูลทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ HEPA Filter และทำการปรับปรุงหรือแก้ไขตามต้องการ

การดูแลและบำรุงรักษา HEPA Filter

วิธีการดูแลบำรุงรักษา และการทำความสะอาด HEPA Filter ในระหว่างการใช้งาน เพื่อคงประสิทธิภาพและสามารถยืดอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน มีดังต่อไปนี้

 1. ติดตามค่าประสิทธิภาพ: ตรวจสอบและบันทึกค่าประสิทธิภาพของ HEPA Filter โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่เหมาะสม
 2. ทำความสะอาด: การทำความสะอาด HEPA Filter เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นควรจะเลือกวิธีทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน เช่น ใช้ทำความสะอาดด้วยลมสะอาดหรือการพ่นล้างด้วยน้ำ
 3. ตรวจสอบทุก ๆ 6-12 เดือน: ตรวจสอบสภาพของ HEPA Filter อย่างน้อยทุก 6-12 เดือนหรือตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายหรือการสะสมของสิ่งสกปรก
 4. ส่งซ่อม: หากพบความเสียหายหรือปัญหาใน HEPA Filter ให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Filter ตามที่จำเป็น
 5. รักษาเงื่อนไขแวดล้อม: รักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ HEPA Filter เช่น อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม
 6. บันทึกการบำรุงรักษา: บันทึกการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาทั้งหมดที่ดำเนินการ เพื่อติดตามประวัติและวางแผนการดูแลในอนาคต
HEPA Filter คุณภาพดีต้องที่ CAI Engineering

HEPA Filter คุณภาพดีต้องที่ CAI Engineering

CAI Engineering รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมยา ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในห้องคลีนรูม เพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างห้องคลีนรูมต่าง ๆ นั้น ล้วนแล้วแต่ได้รับรองมาตรฐานและเป็นที่นิยมระดับสากล เช่น HEPA Filter ที่เราเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ Class ของห้องคลีนรูม เพื่อให้ลูกค้ามีห้องคลีนรูมที่มีประสิทธิภาพและยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะกับการสร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644 จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าห้องคลีนรูมจะมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

Read More »
"Green Technology" เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

“Green Technology” เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ขับเคลื่อนโลกสู่ Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหยุดวิกฤตโลกร้อน

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า