ChatGPT อัปเดตโมเดล GPT-4o ใหม่ ! พลิกโฉม AI Chatbot อย่างไรบ้าง ?

ChatGPT อัปเดตโมเดล GPT-4o ใหม่ ! พลิกโฉม AI Chatbot อย่างไรบ้าง ?

AI Chatbot คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสื่อสารกับมนุษย์ผ่านการสนทนาเป็นข้อความหรือเสียง ซึ่งสามารถตอบคำถาม ให้ข้อมูล และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยการทำงานของ AI Chatbot มักใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing หรือ NLP) เพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อภาษามนุษย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

โดย OpenAI ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโมเดล “ChatGPT” ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแชทบอทที่มีความสามารถสูง ChatGPT เป็นโมเดลที่ใช้เทคโนโลยี GPT (Generative Pre-trained Transformer) ซึ่งทำให้มันสามารถเข้าใจและสร้างข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติโดดเด่นของ ChatGPT คือความสามารถในการตอบคำถามและให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง การสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นในการตอบสนองและประมวลผลข้อมูล 

โดยวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโมเดลล่าสุดอย่าง “GPT-4o”  ซึ่งมีการประมวลผลที่เร็วขึ้น ซึ่ง GPT-4o มีความเร็วในการตอบสนองที่เพิ่มขึ้น มีความแม่นยำในการตอบคำถาม เข้าใจบริบทและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้ดีขึ้น ทำให้การตอบสนองมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI และบทบาทของ AI Chatbot ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการดำเนินชีวิตของเราในหลายด้าน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของ Chatbot อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งหลักการทำงานและการพัฒนา AI Chatbot ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ที่ช่วยให้แชทบอทสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อภาษามนุษย์ได้อย่างถูกต้อง AI Chatbot เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากผ่านการฝึกอบรม (Training) และการปรับปรุงโมเดล (Model Improvement) อย่างต่อเนื่อง 

โดยหลักการทำงานหลักของ AI Chatbot คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การทำความเข้าใจบริบท (Context Understanding) ซึ่งการนำ AI Chatbot มาใช้มีประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและธุรกิจไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสาร ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

ฟีเจอร์ใหม่ของ GPT-4o

โมเดล GPT-4o ใหม่ล่าสุดของ ChatGPT ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับผู้ใช้งาน ด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่หลากหลายและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

 1. การประมวลผลที่เร็วขึ้น : มีการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพในการประมวลผล ทำให้สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นและทำงานได้ลื่นไหลกว่าโมเดลก่อนหน้านี้และเจ้าอื่นในตลาด ซึ่งช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด
 2. ความแม่นยำในการตอบคำถาม : GPT-4o ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลที่มีความหลากหลายและละเอียดมากขึ้น ทำให้มีความสามารถในการตอบคำถามที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงได้แม่นยำขึ้น อีกทั้งยังสามารถจัดการกับคำถามที่มีหลายความหมายและคำถามที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกได้อีกด้วย
 3. การเข้าใจบริบทที่ลึกขึ้น : โมเดลนี้สามารถเข้าใจบริบทของการสนทนาได้ดีกว่า ทำให้การตอบสนองมีความสมเหตุสมผลและเข้ากับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแชทบอทในการสนทนาที่ยาวและมีความซับซ้อน
 4. การรองรับหลายภาษา : GPT-4o มีความสามารถในการรองรับและเข้าใจภาษาต่าง ๆ มากขึ้น ช่วยให้สามารถสื่อสารได้กับผู้ใช้หลากหลายภาษาและให้การตอบสนองที่ถูกต้องและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 5. การปรับแต่งและการปรับปรุงโมเดลเฉพาะทาง : GPT-4o มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งโมเดลให้เข้ากับการใช้งานเฉพาะทางได้ง่ายขึ้น เช่น การปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะ หรือการใช้งานในบริบทเฉพาะ ซึ่งทำให้สามารถสร้างแชทบอทที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร
 6. การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น : GPT-4o มาพร้อมกับการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ทำให้การใช้งานสามารถทำได้อย่างมั่นใจว่าข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับการปกป้องอย่างดี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นในตลาด
 7. การใช้งานในรูปแบบมัลติโมดัล (Multimodal) : GPT-4o สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียง ทำให้การสื่อสารและการประมวลผลข้อมูลมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น

เปรียบเทียบโมเดล GPT-4 และ GPT-4o

GPT-4 และ GPT-4o เป็นโมเดล AI Chatbot ที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งโมเดล GPT-4o ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งาน มาดูกันว่ามีอะไรที่แตกต่างและพัฒนาไปจากเดิมบ้าง 

เปรียบเทียบโมเดล GPT-4 และ GPT-4o
(อ้างอิงข้อมูลจาก Sana Hassan, 2024)

คุณสมบัติของ GPT-4

 • ความเร็วในการประมวลผล : ประสิทธิภาพมาตรฐาน
 • ความแม่นยำในการตอบคำถาม : ความแม่นยำสูง
 • การเข้าใจบริบท : เข้าใจบริบทได้ดี, เข้าใจบริบทได้ลึกขึ้น
 • การรองรับหลายภาษา : รองรับหลายภาษาแต่จำกัด
 • การปรับแต่งเฉพาะทาง : ปรับแต่งได้แต่จำกัด
 • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว : มาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน
 • การใช้งานมัลติโมดัล : รองรับบางรูปแบบ
 • ประสิทธิภาพการเรียนรู้ : เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติของ GPT-4o

 • ความเร็วในการประมวลผล : ปรับปรุงให้เร็วขึ้น
 • ความแม่นยำในการตอบคำถาม : มีความแม่นยำที่สูงขึ้น
 • การเข้าใจบริบท : เข้าใจบริบทได้ลึกขึ้น
 • การรองรับหลายภาษา : รองรับและเข้าใจภาษาได้มากขึ้น
 • การปรับแต่งเฉพาะทาง : ปรับแต่งได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น
 • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว : มีมาตรการที่ปรับปรุงและปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • การใช้งานมัลติโมดัล : รองรับหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง
 • ประสิทธิภาพการเรียนรู้ : มีการปรับปรุงให้เรียนรู้ได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

การนำ GPT-4o ไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจต่าง ๆ

การนำ GPT-4o มาประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจต่าง ๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก (DaCodes., 2024) (ddi-dev, 2023) (Anastasiia, 2023) (Hammad In Agents, 2024) สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจต่าง ๆ ได้ดดังต่อไปนี้

 • Customer Support : GPT-4o สามารถทำหน้าที่เป็นแชทบอทสำหรับการบริการลูกค้า ช่วยตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ GPT-4o ยังสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • Content Creation & Marketing : GPT-4o สามารถช่วยสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับการตลาดดิจิทัล เช่น บทความ บล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอีเมลการตลาด โดยโมเดลนี้สามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการสร้างเนื้อหาด้วยตนเอง
 • Translation Business : GPT-4o มีความสามารถในการแปลภาษาที่ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถแปลเอกสาร เว็บไซต์ และเนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการแปลและเพิ่มคุณภาพของการแปล
 • eLearning : GPT-4o สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ช่วยตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่นักเรียนในเวลาจริง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเนื้อหาการเรียนรู้แบบปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมายมากขึ้น
 • Software Development : GPT-4o สามารถช่วยนักพัฒนาในการเขียนโค้ด แก้ไขข้อบกพร่อง และสร้างเอกสารประกอบโค้ดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โมเดลนี้สามารถเข้าใจภาษาโปรแกรมต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการเขียนโค้ดที่ดีที่สุด ช่วยลดเวลาในการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของซอฟต์แวร์
 • Big Data Businesses : GPT-4o สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจแนวโน้มและพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูลรองรับ 
 • Cybersecurity : GPT-4o สามารถช่วยในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โมเดลนี้สามารถวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลและค้นหาพฤติกรรมที่น่าสงสัย ช่วยให้ระบบความปลอดภัยสามารถป้องกันการโจมตีได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการถูกละเมิดข้อมูล
 • Financial Transactions : GPT-4o สามารถช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อตรวจหาการทุจริตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการให้คำแนะนำด้านการเงินและการลงทุน ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย
“CAI Engineering” ผู้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในนวัตกรรมอาคารอัจฉริยะ

“CAI Engineering” ผู้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในนวัตกรรมอาคารอัจฉริยะ

CAI Engineering เรานำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน นวัตกรรมอาคาร เช่น ระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS/BMS) และเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) ในการจำลองอาคาร 3 มิติเพื่อการออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้งาน และประหยัดพลังงานได้อย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้ เป้าหมาย NET Zero ประสบความสำเร็จ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ตู้เป่าลม (Air Shower) อุปกรณ์สำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom) ในการลดปริมาณฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ติดมากับบุคคลหรืออุปกรณ์ก่อนเข้าห้อง

Read More »
จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เป็นที่จับตามองทั่วโลก มาสำรวจโอกาสการลงทุนโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในไทย พร้อมปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณ

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า