Heat Exchanger คืออะไร เกี่ยวข้องกับห้องคลีนรูมอย่างไร_CAI

Heat Exchanger คืออะไร เกี่ยวข้องกับห้องคลีนรูมอย่างไร

ปัจจุบันในวงการงานอุตสาหกรรมต่างมีการใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน “Heat Exchanger” มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในสายการผลิตและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบต่าง ๆ ทางวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในโรงงานหรือห้องคลีนรูม (Cleanroom) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ลดอุณหภูมิ หรือหมุนเวียนความร้อนจากของเหลวหรือก๊าซนำกลับมาใช้ใหม่

Heat Exchanger คืออะไร?

Heat Exchanger คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนของของไหล 2 ชนิดที่มีอุณหภูมิต่างกัน (ของเหลวหรือก๊าซ) เพื่อถ่ายเทของไหลที่ร้อนกว่าไปสู่ของไหลเย็นกว่าโดยใช้ Heat Exchanger หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นตัวกลาง โดยไม่สัมผัสและไม่ผสมกัน

ในหลายอุตสาหกรรมมักนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนหลากหลายรูปแบบ เช่น การพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization) ระบบระบายอากาศในสายการผลิตหรือโรงงาน ตั้งแต่ในอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมน้ำมัน ห้องเย็น (Coldroom) ห้องสะอาด (Cleanroom) ตลอดจนโรงงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

หลักการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger _CAI

Heat Exchanger มีหลักการทำงานอย่างไร?

หลักการทำงานของ Heat Exchanger หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คือ การพาความร้อน (Convection) ผ่านของไหล และการนำความร้อน (Conduction) ผ่านตัวกลาง โดยกระบวนการไหลจะเป็นแบบขนาน เคลื่อนที่ผ่าน Heat Exchanger ไปยังอีกด้านหนึ่ง ซึ่งลักษณะการไหลของของไหลจะสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

 • การไหลแบบทางเดียวกัน (Parallel Flow) เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น (Shell and Tube)
 • การไหลสวนทางกัน (Counter Flow) เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Type)
 • การไหลตั้งฉากกัน (Cross Flow) หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบทิศทางการไหลตั้งฉากกัน

โดยหลักการทำงานของ Heat Exchanger แต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับชนิดของ Heat exchanger นั้น ๆ ด้วย

Heat Exchanger มีกี่แบบ?

Heat Exchanger หากแบ่งตามลักษณะของไหลที่ใช้ มี 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่

1. Air to Liquid Exchanger

 • Air to Water Exchanger หรือ Shell and Tube หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของ Heat Exchanger ประเภทนี้ ของไหลทั้ง 2 ชนิดจะไม่เกิดการผสมกัน เนื่องจากจะมีของไหลชนิดหนึ่งอยู่ในท่อและอีกหนึ่งชนิดจะอยู่ในเชลล์
 • Air to Refrigerant Exchanger หรือ Heat pipe เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่อาศัยการเปลี่ยนสถานะระหว่างการระเหยและการควบแน่นของสารทำความเย็น

2. Air to Air Heat Exchanger

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประเภทนี้จะเป็นการดึงเอาความเย็นจากลมของ Exhaust Air มาแลกเปลี่ยนกับอากาศจากภายนอก เพื่อให้ได้ Fresh Air ที่มีความเย็นโดย Air to Air Heat Exchanger มีอยู่หลายแบบ เช่น

 • แบบวงล้อ หรือ Heat Wheel เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีลักษณะเป็นวงล้อทำด้วยโลหะชนิดต่าง ๆ ตามการใช้งาน โดยอาศัยการหมุนของวงล้อในการแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งสามารถรองรับอุณหภูมิของอากาศที่นำไปทิ้งได้ถึง 0-500 องศาเซลเซียส โดยข้อดีที่โดดเด่นของ Heat Wheel Exchanger ได้แก่
  – มีอัตราการไหลที่สูง
  – สามารถถ่ายเทความชื้นได้ดี
  – ไม่เกิดน้ำแข็งเกาะใบพัด
 • แบบแผ่น หรือ Plate Type เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แผ่นโลหะในการถ่ายโอนความร้อนระหว่างของเหลวทั้ง 2 ชนิด ซึ่ง Plate Type Exchanger จะมีคุณสมบัติ คือ
  – อัตราการรั่วไหลต่ำ
  – มีอายุการใช้งานยาวและการซ่อมบำรุงไม่แพงมาก
  – สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
Heat Exchanger มีความเกี่ยวข้องกับห้องคลีนรูมอย่างไร_CAI

Heat Exchanger เกี่ยวข้องกับคลีนรูมอย่างไร?

เนื่องจากในห้องคลีนรูม (Cleanroom) เป็นห้องแบบปิดที่มีการควบคุมความสะอาดของพื้นที่ภายในห้องและความสะอาดของอากาศ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและฝุ่นละอองจากภายนอก รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องคลีนรูมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการปรับอากาศภายในห้องคลีนรูมและระบายอากาศออกสู่ภายนอก ดังนั้นในห้องคลีนรูมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการผลิตยา โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ตลอดจนห้องแล็ปต่าง ๆ จึงมีการใช้ Heat Exchanger เพื่อช่วยลดอุณหภูมิขาเข้าของอากาศให้เย็นลงและแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องระบายออกสู่ภายนอกนั่นเอง

เลือกใช้ Heat Exchanger คุณภาพกับ CAI Engineering

CAI Engineering ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างห้องคลีนรูมในระดับสากล รับออกแบบและก่อสร้างห้องสะอาด คลีนรูม ห้องปลอดเชื้อ หรือห้องปลอดฝุ่นในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยใช้ HEATEX แบรนด์ผู้ผลิต Heat Exchanger แบบ Air to Air ที่มีคุณภาพสูง และสามารถกำหนดขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger ได้ตามความเหมาะสมของงาน รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนในห้องคลีนรูมและสามารถประหยัดพลังงาน จึงมั่นใจได้ว่าห้องคลีนรูม จาก CAI Engineering มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มีความทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ทำไมตู้เป่าลม (Air Shower) ถึงสำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom)

ตู้เป่าลม (Air Shower) อุปกรณ์สำคัญสำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom) ในการลดปริมาณฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ติดมากับบุคคลหรืออุปกรณ์ก่อนเข้าห้อง

Read More »
จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

จับตาเทรนด์ธุรกิจ “เซมิคอนดักเตอร์” กับโอกาสการลงทุนครั้งแรกในไทย

เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เป็นที่จับตามองทั่วโลก มาสำรวจโอกาสการลงทุนโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในไทย พร้อมปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณ

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า