SAUTER อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะสู่การบริหารจัดการอาคารยุคใหม่

SAUTER อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะสู่การบริหารจัดการอาคารยุคใหม่

การบริหารจัดการอาคารยุคใหม่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีการนำเทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะเข้าสู่อาคารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน รวมไปถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้งานในอาคาร ผ่านอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะที่สามารถควบคุมระบบบริหารจัดการอาคารต่าง ๆ ของอาคารได้อย่างอัตโนมัติและแม่นยำ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความปลอดภัย เป็นต้น

รู้จัก “SAUTER” ผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบดูแลอาคาร

บริษัท SAUTER เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านระบบควบคุมอัจฉริยะและการจัดการสิ่งแวดล้อม ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเน้นในการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการควบคุมอัจฉริยะ โดยบริษัท SAUTER มีสำนักงานที่สวิตเซอร์แลนด์ และมีการร่วมมือกับลูกค้าทั่วโลกในหลายภาคส่วน เช่น ภาคอุตสาหกรรม  สำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น  

โดย SAUTER มุ่งมั่นในการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่เพียงเท่านั้น SAUTER ยังได้รับความสำเร็จจากการพัฒนาและให้บริการระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยทางบริษัทเน้นนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

ซึ่ง SAUTER ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมานาน ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือในวงกว้าง ในด้านความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดย SAUTER ได้ช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของ SAUTER ในตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรมระดับสากล

 

สินค้าและบริการของ SAUTER มีดังต่อไปนี้

 1. ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม: ระบบการควบคุมอัจฉริยะที่ช่วยให้การจัดการและปรับความสมดุลของสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ระบบอาคารอัจฉริยะ: ระบบที่ช่วยในการควบคุมและปรับการทำงานของอาคารเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
 3. ระบบควบคุมอุตสาหกรรม: ระบบสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม
 4. บริการควบคุมเชื่อมโยง: บริการที่ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นและคุณสมบัติของ Sauter Modulo 6

Sauter Modulo 6 เป็นระบบควบคุมอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท SAUTER ระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Sauter Modulo 6 มีความสามารถในการควบคุมหลายระบบภายในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า หรือระบบประตู ฯลฯ ระบบนี้มีการออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของอาคารและลูกค้า มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน Sauter Modulo 6 มีลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่สมดุล 

 

คุณสมบัติและจุดเด่นที่สำคัญของ Sauter modulo 6

 1. ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้: Sauter Modulo 6 ถูกออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของอาคารและการใช้งาน มีความสามารถในการขยายสิ่งที่ควบคุมได้
 2. ประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน: ระบบนี้มีความสามารถในการควบคุมและจัดการพลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงาน
 3. ระบบควบคุมอัจฉริยะทันสมัย: Sauter Modulo 6 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมอุปกรณ์และระบบในอาคาร
 4. การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ: สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมการเข้าถึงได้
 5. การบริหารจัดการอย่างเชี่ยวชาญ: ระบบมีการบริหารจัดการอย่างเชี่ยวชาญที่ช่วยให้การดำเนินงานของอาคารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนำผลิตภัณฑ์ Sauter Modulo 6

มาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ของ Sauter Modulo 6 มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เข้ามาช่วยทำงานในส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีอุปกรณ์แต่ละรุ่นดังนี้

SAUTER modulo 6: automation stations / connection modules
 • SAUTER modulo 6 : automation stations
 • EY6AS80: Modular BACnet automation station and web server, modu680-AS
 • EY6AS60: Modular BACnet automation station, modu660-AS


 • SAUTER modulo 6 : connection modules
 • EY6LC01: Module for separated I/O module supply, modu601-LC
 • EY6LC02: Coupling kit for I/O modules in cabinet, modu602-LC
 • EY6LC12: IP coupler for I/O modules with web server, modu612-LC
SAUTER modulo 6 : I/O modules
 • SAUTER modulo 6 : I/O modules
 • EY6IO30: 16 × DI/CI inputs I/O module, modu630-IO
 • EY6IO31: 8 × UI (DI/CI/AI), 8 × DI/CI I/O module, modu631-IO
 • EY6IO50: 6 × relay (2A) outputs I/O module, modu650-IO
 • EY6IO70: 8 × DI/CI/DO (OC) and 8 × DI/CI I/O module, modu670‐IO
 • EY6IO71: 8 × AO and 8 × DI/CI I/O module, modu671‐IO
 • EY6IO72: 4 × AO, 4 × DO(OC), 4 × UI (DI/CI/AI) I/O module, modu672‐IOg
 • SAUTER modulo 6 : operating unit
 • EY6LO00: Operating and indicating unit for I/O modules, modu600-LO


 • SAUTER modulo 6 : communication modules
 • EY6CM20: Modbus-RTU (RS‐485) communication module, modu620‐CM
 • EY-RC 504/505: Room automation station, ecos504/505

การทำงานของ Sauter Modulo 6 ในระบบ BAS/BMS

หลักการทำงานของ Sauter Modulo 6 ในระบบ BAS/BMS ที่ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการรวบรวมข้อมูลและควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบความปลอดภัย โดย Sauter Modulo 6 มีการแบ่งการทำงานออกเป็น ดังนี้

 1. เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัด: Sauter Modulo 6 ใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดที่เชื่อมต่อกับระบบ IoT เพื่อเก็บข้อมูลเชิงระบบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และค่าพลังงาน เป็นต้น
 2. การส่งข้อมูล: ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากเซ็นเซอร์ถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมหลักผ่านการเชื่อมต่อกับระบบ IoT ทำให้ข้อมูลสามารถถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์บริการเพื่อการจัดเก็บและประมวลผล
 3. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล: ข้อมูลที่เข้าถึงระบบ IoT ถูกวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการควบคุมระบบต่าง ๆ ในอาคาร
 4. การควบคุมระบบ: การควบคุมผ่านระบบ IoT โดย Sauter Modulo 6 สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมการเข้าถึงได้ 
 5. การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์: ระบบสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารผ่านทางระบบ IoT เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การใช้เทคโนโลยี IoT ใน Sauter Modulo 6 ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมและติดตามสถานะของระบบได้อย่าง Real time และทำให้การบริหารจัดการอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการใช้ SAUTER ในระบบ BAS/BMS

ประโยชน์ของการใช้ Sauter Modulo 6 ในการการบริหารจัดการอาคารด้วยระบบ BAS/BMS มีดังนี้

 1. ควบคุมการใช้พลังงาน: Sauter Modulo 6 ช่วยในการควบคุมและปรับการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. จัดการอาคารอย่างอัจฉริยะ: ระบบที่มีความสามารถในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขแวดล้อมและการใช้งานช่วยให้อาคารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ปรับปรุงคุณภาพอากาศ: การควบคุมการระบายอากาศ การกรอง และระบบปรับอากาศใน Sauter Modulo 6 จะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ไหลเวียนได้เป็นอย่างดี 
 4. ความถูกต้องในการควบคุม: ระบบนี้มีความถูกต้องในการวัดและควบคุมตัวแปรต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 5. การบริหารจัดการที่เหมาะสม: Sauter Modulo 6 ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและปรับการทำงานของระบบได้แบบ Real time เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม
 6. ประหยัดเวลาและแรงงาน: ระบบอัตโนมัติและอัจฉริยะช่วยลดภาระงานทางด้านการดูแลและบำรุงรักษา อีกทั้งยังลดการตรวจเช็คและปรับค่าด้วยมืออีกด้วย
“Sauter” ระบบดูแลอาคารที่ CAI Engineering ไว้วางใจ

“Sauter” ระบบดูแลอาคารที่ CAI Engineering ไว้วางใจ

CAI Engineering รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูมครบวงจร โดยเราไว้วางใจให้ Sauter ในการดูแลระบบอาคาร โดยเลือกใช้ Sauter Modulo 6 เพื่อควบคุมดูแลอาคาร เพราะสามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากได้ อีกทั้งยังสามารถปรับการควบคุมได้อย่างยืดหยุด ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ไว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน  ทำให้สามารถช่วยผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนและประหยัดพลังงานได้ เพื่อผลักดันให้นโยบาย NET ZERO ประสบความสำเร็จต่อไป

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะกับการสร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644 จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าห้องคลีนรูมจะมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

Read More »
"Green Technology" เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

“Green Technology” เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ขับเคลื่อนโลกสู่ Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหยุดวิกฤตโลกร้อน

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า