ทำไมห้อง Cleanroom ถึงสำคัญในอุตสาหกรรมยา?

ทำไมห้อง Cleanroom ถึงสำคัญในอุตสาหกรรมยา

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือมาตรฐาน GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาให้ได้คุณภาพ โดยจะต้องผ่าน GMP PIC/s ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน GMP โรงงานยาในระดับสากล

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า