เจาะลึกเส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero ของอุตสาหกรรมปรับอากาศ HVAC ในไทย

เจาะลึกเส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero ของอุตสาหกรรมปรับอากาศ HVAC ในไทย

อุตสาหกรรมปรับอากาศ HVAC หนึ่งอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนในปริมาณมาก จึงได้เกิดแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของอุตสาหกรรมปรับอากาศ HVAC ในไทย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเป้าหมายการลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเป้าหมายการลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน

การนำ “เทคโนโลยี AI” มาประยุกต์ใช้จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า