“Green Technology” เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

"Green Technology" เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ขับเคลื่อนโลกสู่ Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหยุดวิกฤตโลกร้อน

เทคโนโลยีสีเขียว BIM นวัตกรรมใหม่ที่ใช้สร้างห้องคลีนรูม

เทคโนโลยีสีเขียว BIM

BIM หรือ Building Information Modeling คือ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้งานสถาปัตยกรรม และการก่อสร้างในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการก่อสร้าง

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า