การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเป้าหมายการลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเป้าหมายการลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน

การนำ “เทคโนโลยี AI” มาประยุกต์ใช้จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีสีเขียว BIM นวัตกรรมใหม่ที่ใช้สร้างห้องคลีนรูม

เทคโนโลยีสีเขียว BIM

BIM หรือ Building Information Modeling คือ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้งานสถาปัตยกรรม และการก่อสร้างในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการก่อสร้าง

Smart Building โซลูชันบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ

Smart Building โซลูชันบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ_CAI

อาคารอัจฉริยะ Smart Building เป็นระบบบริหารจัดการอาคารที่ช่วยยกระดับคุณภาพอาคารให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อทำให้การใช้งานอาคารเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า