BIM Execution Plan: BEP คืออะไร? สำคัญอย่างไรในการสร้างห้องคลีนรูม

BIM Execution Plan: BEP คืออะไร? สำคัญอย่างไรในการสร้างห้องคลีนรูม

BEP หรือ BIM Execution Plan แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้ BIM ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ทีมเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานและกระบวนการเดียวกัน

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า