9 Steps กว่าจะเป็นห้องคลีนรูม โดยวิศวกรมืออาชีพจาก CAI Engineering

9 Steps กว่าจะเป็นห้องคลีนรูม โดยวิศวกรมืออาชีพจาก CAI Engineering

เจาะลึกขั้นตอนกว่าจะเป็นห้องคลีนรูม (Cleanroom) โดย CAI Engineering รับสร้างห้องคลีนรูมมามากกว่า 20 ปี ตามหลักการออกแบบวิศวกรรมและมาตรฐาน ISO 14644

ผนังห้องเย็น (Cold Room) และผนังห้องคลีนรูม (Cleanroom) แตกต่างกันอย่างไร?

ผนังห้องเย็น (Cold Room) และผนังห้องคลีนรูม (Cleanroom) แตกต่างกันอย่างไร?

การเลือกใช้ผนังแซนวิช (Sandwich Panel) มักขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะของผนังห้องเย็นหรือผนังห้องคลีนรูมที่แตกต่างกันออกไป

BIM Execution Plan: BEP คืออะไร? สำคัญอย่างไรในการสร้างห้องคลีนรูม

BIM Execution Plan: BEP คืออะไร? สำคัญอย่างไรในการสร้างห้องคลีนรูม

BEP หรือ BIM Execution Plan แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้ BIM ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ทีมเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานและกระบวนการเดียวกัน

แนวทางป้องกันฝุ่นเพื่อรักษาประสิทธิภาพห้อง Cleanroom

แนวทางป้องกันฝุ่นเพื่อรักษาประสิทธิภาพห้อง Cleanroom

Clean Room ห้องสะอาดที่ต้องป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอย่างเข้มงวด จึงจำเป็นต้องควบคุมพารามิเตอร์และรักษาประสิทธิภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

สร้างห้องคลีนรูม ราคาไม่เกินงบต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

สร้างห้องคลีนรูม ราคาไม่เกินงบต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

การสร้างห้องคลีนรูม (Cleanroom) โดยต้องการควบคุมงบประมาณ เพื่อให้ได้ห้องคลีนรูม ราคาไม่เกินงบที่สอดคล้องกับความต้องการและมาตรฐานระดับสากล ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

AHU Double Skin ที่ใช้ในห้องคลีนรูม แตกต่างกับ Double Skin ที่ใช้ทั่วไปยังไง?

AHU Double Skin ที่ใช้ในห้องคลีนรูม แตกต่างกับ Double Skin ที่ใช้ทั่วไปยังไง?

AHU Double Skin ที่ใช้ในห้องคลีนรูม มักถูกออกแบบเพื่อให้การควบคุมสภาพอากาศมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องปราศจากฝุ่นละอองและปลอดเชื้อ เพื่อความสะอาดของอากาศในห้องคลีนรูม

หลักการสำคัญในการออกแบบห้องสะอาดสำหรับการผลิตยา

หลักการสำคัญในการออกแบบห้องสะอาดสำหรับการผลิตยา

ห้องปลอดเชื้อ หรือห้องสะอาด (Cleanroom) เป็นห้องที่ต้องคำนึกถึงเรื่องฝุ่นและเชื้อโรคซึ่งมีมาตรฐานและมีหลักการสำคัญในการออกแบบห้องคลีนรูมเฉพาะสำหรับการผลิตยา

ทำไมห้อง Cleanroom ถึงสำคัญในอุตสาหกรรมยา?

ทำไมห้อง Cleanroom ถึงสำคัญในอุตสาหกรรมยา

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือมาตรฐาน GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาให้ได้คุณภาพ โดยจะต้องผ่าน GMP PIC/s ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน GMP โรงงานยาในระดับสากล

Cloud Computing ระบบจัดการข้อมูลแห่งโลกดิจิทัล

Cloud Computing คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

คลาวด์ คอมพิวติ้ง “Cloud Computing” คือ กระบวนการบำรุงรักษา การจัดเก็บ การจัดการ การประมวลผล การวิเคราะห์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Data โดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต

NEBB มาตรฐานความสะอาดของสิ่งแวดล้อมในอาคารที่ต้องรู้

NEBB มาตรฐานความสะอาดของห้องคลีนรูม-CAI

เพื่อให้ห้องคลีนรูมมีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในความปลอดภัยของห้องคลีนรูม ดังนั้นห้องคลีนรูมควรจะต้องผ่านมาตรฐานรองรับ โดยหนึ่งในมาตรฐานที่จะต้องได้การรองรับ คือ มาตรฐาน NEBB

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า