เจาะลึกเส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero ของอุตสาหกรรมปรับอากาศ HVAC ในไทย

เจาะลึกเส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero ของอุตสาหกรรมปรับอากาศ HVAC ในไทย

อุตสาหกรรมปรับอากาศ HVAC หนึ่งอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนในปริมาณมาก จึงได้เกิดแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของอุตสาหกรรมปรับอากาศ HVAC ในไทย

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFP ในระบบ HVAC&R

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFP ในระบบ HVAC&R

ระบบปรับอากาศ HVAC&R เป็นระบบที่กินพลังงานในอาคารและส่งผลให้มีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากที่สุด การประเมิน CFP ในระบบ HVAC จึงมีความสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาลงได้

ทำไมระบบปรับอากาศ HVAC ถึงสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV

ทำไมระบบปรับอากาศ HVAC ถึงสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV

ระบบปรับอากาศ HVAC ส่งผลต่อการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั้งความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานที่ต้องผลิตในห้องความชื้นต่ำ (Dry Room)

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า