Outstanding

CAI Engineering is BIM ready
พร้อมสำหรับนวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างห้องคลีนรูม

CAI Engineering is
BIM ready

BIM หรือ Building Information Modeling อีกหนึ่งของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานใหม่ในวงการก่อสร้าง เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถช่วยสร้างความแม่นยำในการออกแบบ และควบคุม คุณภาพในงานก่อสร้างทั้งระบบ

เป็นเวลาหลายทศวรรษ ที่โปรแกรมจำลองการก่อสร้าง 3D ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การทำงาน จนช่วงประมาณปี 2013 BIM Network ร่วมการดำเนินการกับ buildingSMART UK&I ได้ถูกเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ และเริ่มใช้กันอย่างกว้างขวาง พร้อมพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

BIM ยกระดับการแสดงภาพสามมิติของโครงการที่มีข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่รูปทรงอาคารและอุปกรณ์ ไปจนถึงการจัดการความยั่งยืนและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และบำรุงรักษา ในการใช้งานหลังโครงการสำเร็จ

BIM

ready

Working as
a team

Working as a team

การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) มีข้อดีอย่างมากในการทำงานเป็นทีม บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและการก่อสร้าง ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของการทำงาน ทำให้กระบวนการออกแบบทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Bringing BIM to cleanrooms

ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับห้องสะอาด หรือ Cleanrooms ต้องมีความแม่นยำมาก เพราะอย่างที่ทราบกันว่า ความซับซ้อนของห้องสะอาด และปัจจัย เงื่อนไขหลายอย่างที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และก่อสร้าง

A future for
BIM

A future for BIM

สุดท้ายแล้ว ทุกวันนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมในขั้นตอนก่อสร้างยังคงพบเจอปัญหามากมาย จากความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง เช่น งบประมาณบานปลาย ความยืดเยื้อเรื่องเวลา หรือความไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างแต่ละฝ่าย

Working as a team

การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) มีข้อดีอย่างมากในการทำงานเป็นทีม บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและการก่อสร้าง ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของการทำงาน ทำให้กระบวนการออกแบบทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Bringing BIM
to Cleanrooms

ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับห้องสะอาด หรือ Cleanrooms ต้องมีความแม่นยำมาก เพราะอย่างที่ทราบกันว่า ความซับซ้อนของห้องสะอาด และปัจจัย เงื่อนไขหลายอย่างที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และก่อสร้าง

ความสามารถของ BIM จะช่วยให้ผู้ออกแบบห้องคลีนรูม สามารถมองเห็นภาพจริงได้อย่างใกล้เคียง รวมถึงมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

นอกจากประโยชน์ด้านโครงสร้างอาคาร CAI Engineering ได้ใช้ BIM เพื่อตรวจสอบการออกแบบห้องปลอดเชื้อในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ตามมาตรฐาน แบบจำลองข้อมูลที่สมบูรณ์ของโครงการสร้างห้องคลีนรูมจาก BIM จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งงบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้างไม่ให้ยืดเยื้อ

สำหรับผู้ประกอบการแล้ว BIM ยังมีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในด้านการช่วยประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุน ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ภายในชุดข้อมูล BIM ช่วยให้ทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบการใช้พลังงาน และให้แน่ใจว่าห้อง Cleanrooms ของคุณยังเป็นไปตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรก

กระบวนการ BIM สามารถมีบทบาทสำคัญในการก่อสร้าง การติดตั้ง และการจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการคำนวน และตรวจสอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ รวมถึงมีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าอีกด้วย

A Future for BIM

สุดท้ายแล้ว ทุกวันนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมในขั้นตอนก่อสร้างยังคงพบเจอปัญหามากมาย จากความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง เช่น งบประมาณบานปลาย ความยืดเยื้อเรื่องเวลา หรือความไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างแต่ละฝ่าย

การมองการณ์ไกลในการก่อสร้าง Cleanrooms เป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างเต็มตัว ยิ่งในอุตสาหกรรมเห็นข้อดีและการใช้งานของ BIM หรือ Digital Construction Technologies มากเท่าไร การทำความคุ้นเคยกับกระบวนการและเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการมากขึ้นเท่านั้น

สำหรับเรา CAI Engineering BIM เป็นส่วนหนึ่งในเทคโนโลยี Cleanroom 𝟰.𝟬 ของเรา

เรานำ BIM เข้ามาใช้ เพื่อเห็นปัญหาในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโครงการ และ เราจะทำการหยุดปัญหานั้นด้วยเทคโนโลยี ก่อนที่จะเกิดกับไซต์ของคุณหรือธุรกิจของคุณ

และยังสามารถต่อยอดไปยัง Visual Experience ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ BIM ในการวางแผนการก่อสร้าง และเห็นภาพล่วงหน้า เพื่อการออกแบบก่อสร้าง และดูแลหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อลดเวลาทำงาน และลดความสูญเสีย ลดปัญหาของคุณ

เราพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับวงการปรับอากาศ และการก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ตั้งแต่ก่อนโครงการ ขณะก่อสร้าง และหลังจบโครงการ

เพื่อตอบสนองทั้งด้านความต้องการของอุตสาหกรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานสำหรับห้องสะอาด CAI Engineering เรามีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ทั้งในและนอกประเทศ ด้วยทีมวิศวกรเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ

ร่วมเดินหน้าสู่นวัตกรรมการปรับอากาศให้เท่าทันกับโลกอนาคตไปกับเรา

CLEANROOM 4.0

CAI Engineeringพร้อมนำเสนอความแตกต่างและล้ำสมัยด้วย CLEANROOM 4.0 คือ การเชื่อมต่อข้อมูลกับโมเดล3D BIM ของอาคารและข้อมูลแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ IoT ที่บันทึกโดยอัตโนมัติจากระบบการจัดการอาคารและระบบปรับอากาศ (HVAC) โดยใช้โปรโตคอลแบบเปิด รวมถึง Building Automation และ Control Network (  BACnet) และ Modbus  เมื่อคลิกที่รายการในโมเดล 3D BIM ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นพารามิเตอร์และข้อมูลต่างๆผ่านแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและตอบสนอง ทำให้ใช้ข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรามีอุปกรณ์ IoT ที่ส่งไปยัง Cloud และรวมกันเป็น Big Data  อย่างที่เราทราบกันดีว่ากลไก AI ชอบ Big Data   ทำให้ “อัลกอริทึม AI” สามารถเรียนรู้จากข้อมูล โดยโมเดลจะพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

CLEANROOM 4.0

CAI Engineeringพร้อมนำเสนอความแตกต่างและล้ำสมัยด้วย CLEANROOM 4.0 คือ การเชื่อมต่อข้อมูลกับโมเดล3D BIM ของอาคารและข้อมูลแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ IoT ที่บันทึกโดยอัตโนมัติจากระบบการจัดการอาคารและระบบปรับอากาศ (HVAC) โดยใช้โปรโตคอลแบบเปิด รวมถึง Building Automation และ Control Network (  BACnet) และ Modbus  เมื่อคลิกที่รายการในโมเดล 3D BIM ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นพารามิเตอร์และข้อมูลต่างๆผ่านแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและตอบสนอง ทำให้ใช้ข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรามีอุปกรณ์ IoT ที่ส่งไปยัง Cloud และรวมกันเป็น Big Data  อย่างที่เราทราบกันดีว่ากลไก AI ชอบ Big Data   ทำให้ “อัลกอริทึม AI” สามารถเรียนรู้จากข้อมูล โดยโมเดลจะพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

IoT ต้องการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่สูงมาก

อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของเรา (SAUTER modu615-BM) ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีระบบอัตโนมัติในเครือข่ายอาคารเพื่อสร้างวงแหวนบล็อคเชน  สถานีระบบอัตโนมัติแต่ละแห่งใช้ข้อมูลของตัวเองเพื่อสร้างบล็อกในสายโซ่  สำหรับสิ่งนี้ สถานีอัตโนมัติจะสร้างลายนิ้วมือดิจิทัลของตัวเองซึ่งอิงตามข้อมูลของตัวเองและตามลายนิ้วมือของสถานีก่อนหน้าในวงแหวนบล็อกเชน  ข้อมูลบล็อกประกอบด้วยโปรแกรม เฟิร์มแวร์และกระบวนการ และพารามิเตอร์เครือข่าย

 นอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีแว่นตา Mixed Reality (MR) ที่เพิ่มความเร็วและความแม่นยำในขณะที่ลดการทำงานซ้ำและของเสียด้วยโซลูชันที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของผู้รับเหมาและวิศวกรของ MEP  เป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการสร้าง เสนอราคา และสร้าง – ไม่ว่าโครงการจะซับซ้อนเพียงใด  สามารถมองเห็นงานท่อและท่อก่อนการประกอบเพื่อดูภาพรวมขอบเขตทั้งหมดและตรวจสอบการชนกัน  องค์ประกอบสามารถจัดเป็นชั้นและตรวจสอบโดยชั้นที่แยกจากกัน โดยแต่ละชั้นจะแสดงด้วยสีที่ต่างกันออกไป

IoT ต้องการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่สูงมาก

อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของเรา (SAUTER modu615-BM) ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีระบบอัตโนมัติในเครือข่ายอาคารเพื่อสร้างวงแหวนบล็อคเชน  สถานีระบบอัตโนมัติแต่ละแห่งใช้ข้อมูลของตัวเองเพื่อสร้างบล็อกในสายโซ่  สำหรับสิ่งนี้ สถานีอัตโนมัติจะสร้างลายนิ้วมือดิจิทัลของตัวเองซึ่งอิงตามข้อมูลของตัวเองและตามลายนิ้วมือของสถานีก่อนหน้าในวงแหวนบล็อกเชน  ข้อมูลบล็อกประกอบด้วยโปรแกรม เฟิร์มแวร์และกระบวนการ และพารามิเตอร์เครือข่าย

 นอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีแว่นตา Mixed Reality (MR) ที่เพิ่มความเร็วและความแม่นยำในขณะที่ลดการทำงานซ้ำและของเสียด้วยโซลูชันที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของผู้รับเหมาและวิศวกรของ MEP  เป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการสร้าง เสนอราคา และสร้าง – ไม่ว่าโครงการจะซับซ้อนเพียงใด  สามารถมองเห็นงานท่อและท่อก่อนการประกอบเพื่อดูภาพรวมขอบเขตทั้งหมดและตรวจสอบการชนกัน  องค์ประกอบสามารถจัดเป็นชั้นและตรวจสอบโดยชั้นที่แยกจากกัน โดยแต่ละชั้นจะแสดงด้วยสีที่ต่างกันออกไป

Get a Free Quote

Ready to start ?

Let's talk about it or

Call us on

02-114-3108

Get a Free Quote

Ready to start ?

Let's talk about it or

Call us on

02-114-3108

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า