Reference

CAI Engineering ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรามากกว่า 15 ปี
ชมผลงานและจุดเด่นในงานของเราได้
ดังนี้

แตกต่างด้วยกระจกโค้งนอกและโค้งใน

Wall return with duct riser เป็นไปตามมาตราฐานและลดเวลาการติดตั้ง

Hidden door closer

Multicolor cleanroom door
สีสันประตูหลากหลาย

Customized Cleanroom window

ห้องคลีนรูมได้มาตราฐานทั้งประสิทธิภาพและความสวยงาม

Customized AHU with Eurovent Standard

Chiller

3D and BIM ready

Duct comply with SMACNA Seal class A

งานผนัง External Wall
ด้วย Sanwich Panel

ห้องผ่าตัดและการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานและการออกแบบ

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและตรวจATK ก่อนเข้าทำงาน

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า