ห้องคลีนรูมภายในโรงพยาบาล

ห้องภายในโรงพยาบาลเป็น ห้องคลีนรูม หรือไม่ และทำไมต้องตรวจสอบสม่ำเสมอ

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีทั้งผู้ติดเชื้อ และผู้ไม่ติดเชื้อมาอยู่รวมกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้ไปสู่บุคคลากรทางการแพทย์ ห้องคลีนรูม จึงสำคัญอย่างยิ่งในโรงพยาบาล ดังนั้น ทาง CAI Engineering จึงจะมาพูดถึงห้องภายในโรงพยาบาลที่มีการใช้ ห้องคลีนรูม อีกทั้งควรตรวจสอบ ห้องคลีนรูม ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ห้องภายในโรงพยาบาลที่เป็นห้องคลีนรูมมีห้องอะไรบ้าง?

ภายโรงพยาบาลนั้นมีห้องคลีนรูมที่มีการออกแบบเพื่อนำมาใช้งานที่แตกต่างจากห้องทั่วไป โดยห้องต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลที่เป็นห้องคลีนรูม มีดังนี้

 

ห้องผ่าตัด

 

1.ห้องผ่าตัด หรือ Operation Room

ห้องผ่าตัด หรือ Operation เป็นห้องคลีนรูมที่ใช้งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ โดยระบบดังกล่าวของห้องผ่าตัดนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงจะต้องควบคุมปริมาณการหมุนเวียนอากาศ การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ การกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14644-1 โดยที่ระบบปรับอากาศจะต้องมีการหมุนเวียนอากาศภายในห้องผ่าตัดได้ไม่น้อยกว่า 25 เท่า ของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง (ACH) หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ACH และต้องมีประตู และกรอบประตูที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันอากาศรั่ว ทำให้สามารถควบคุมความดันอากาศภายในห้องได้

 

ห้อง ICU

 

2.ห้อง ICU หรือหออภิบาลผู้ป่วยหนัก

ห้อง ICU หรือหออภิบาลผู้ป่วยหนัก เป็นห้องคลีนรูมที่ใช้ดูแลผู้ป่วยในสภาวะวิกฤต เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือมีอาการสาหัส และจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง โดยห้อง ICU ที่พบเห็นส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีการติดตั้งระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง และบางแห่งไม่มีการเติมอากาศ Fresh air แต่มีการติดพัดลมดูดอากาศออก ทำให้ความดันอากาศกลายเป็นลบ และในบางแห่งมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้เหนือ Nurse Station ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงติดเชื้อมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปรับอากาศสำหรับห้อง ICU นั้นจะต้องมีความสามารถในการหมุนเวียนอากาศได้ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง โดยความชื้นสัมพัทธ์จะต้องไม่เกิน 60% และในส่วนของระบบระบายอากาศจะต้องมีการเติมอากาศจากภายนอกเข้าห้อง ICU โดยคำนวณหักลบส่วนที่ดูดออกจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง และต้องผ่าน HEPA Filter โดยต้องมีความดันห้องเป็นบวก

 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 

3.ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจากกิจกรรมในการบำบัด และรักษาผู้ป่วย จึงทำให้มีโอกาสก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อจากตัวผู้ป่วย ระหว่างขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาได้ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจระบบทางเดินหายใจโดยการส่องกล้อง (Bronchoscope) การดูดเสมหะ แม้กระทั่งการไอ หรือจามของผู้ป่วยระหว่างรอรับการตรวจ ล้วนแต่เป็นอาการที่สามารถทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของอนุภาคละอองได้ หากบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้อื่นที่อยู่ภายในอาคารหายใจเอาอนุภาคละอองที่มีเชื้อเข้าไป ก็อาจเกิดการติดเชื้อได้

 

ห้องแรงดันบวก

 

4.ห้องแรงดันบวก

ห้องแยกชนิดแรงดันบวก เป็นห้องที่มีแรงดันภายในห้องมากกว่าด้านนอก เพื่อป้องกันผู้ป่วยกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อผ่านอากาศภายนอกห้องเข้าสู่อากาศภายในห้อง โดยห้องชนิดนี้จำเป็นต้องมีระบบกรองอากาศมีประสิทธิภาพในการกรองสูง หรือ High Efficiency Particulate Air Filter เพื่อทำความสะอาดอากาศที่จะผ่านเข้าสู่ในห้องผู้ป่วย และไม่จำเป็นต้องมีระบบกรอง HEPA สำหรับบำบัดอากาศที่ผ่านออกจากห้อง

 

ห้องแรงดันลบ

 

5.ห้องแรงดันลบ

ห้องแยกชนิดแรงดันลบ เป็นห้องแยกหลักที่ใช้สำหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาล โดยห้องชนิดนี้มีแรงดันภายในห้องน้อยกว่าด้านนอก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อผ่านอากาศภายในห้องออกสู่อากาศภายนอกห้อง

ซึ่งห้องแรงดันลบ (Negative pressure room) หรือห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันลบ (Negative pressure isolation room) เป็นห้องที่มีการควบคุมปริมาณ และการไหลของอากาศโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศจากผู้ป่วยสู่บุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำการดูแล และรักษาผู้ป่วย ดังนั้น จึงควรมีระบบควบคุมการไหลของอากาศแบบทางเดียว คือ ไม่นำกลับมาใช้อีก และแยกจากระบบอากาศหลักของอาคาร รวมถึงมีระบบกรองอากาศมีประสิทธิภาพในการกรองสูงหรือ HEPA เพื่อทำความสะอาดอากาศอากาศที่จะออกจากห้องผู้ป่วย และปกป้องชุมชนแวดล้อม

 

ตรวจสอบห้องคลีนรูม

 

ทำไมถึงต้องตรวจสอบห้องภายในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ?

โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจากกิจกรรมในการบำบัด และรักษาผู้ป่วย อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ และการใช้สารเคมีหลายชนิด เพื่อการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดเครื่องมือ สารเคมีในห้องปฏิบัติการ งานเภสัชกรรม และอื่น ๆ ดังนั้น การใช้ตรวจสอบห้องภายในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอนั้นเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน

สร้าง ห้องคลีนรูม ด้วยเทคโนโลยี 4.0ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากลต้อง CAI Engineering

CAI Engineering เป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน ห้องคลีนรูม แบบครบวงจรมายาวนานถึง 19 ปี นอกจากนี้ยังเลือกใช้แต่วัสดุที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ห้องคลีนรูม และ CAI Engieering ยังไม่หยุดพัฒนา จึงได้มีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า BIM หรือ Building Information Modeling มาประยุกต์ใช้ในงาน ห้องคลีนรูม กับทุกโครงการของเรา เพื่อให้ได้ห้องคลีนรูมที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

“ISO 14064” มาตรฐานสำคัญเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

“ISO 14064” มาตรฐานสำคัญเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ทำความรู้จักกับ ISO 14064 มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Carbon Emission) และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า