OAU คืออะไร สำคัญต่อระบบปรับอากาศหรือไม่?_CAI

OAU คืออะไร สำคัญต่อระบบปรับอากาศหรือไม่?

ระบบปรับอากาศในอาคาร หรือที่เรียกว่า HVAC ย่อมาจาก Heating, Ventilation, and Air-conditioning โดยประกอบไปด้วยระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และเติมอากาศเข้ามาภายในอาคาร ซึ่งการเติมอากาศสามารถทำได้โดยการนำเอาอากาศภายนอกอาคารเข้ามาสู่ภายในอาคาร แต่การที่จะปรับให้อากาศมีคุณภาพ มีอุณหภูมิ และความชื้นที่ต้องการนั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องเติมอากาศที่เรียกว่า “OAU”

OAU คืออะไร?

OAU ย่อมาจาก Outdoor Air Unit คือ หน่วยประมวลผลของอากาศภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศในอาคารหรือสถานที่ที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ โดย OAU จะทำหน้าที่รับอากาศจากภายนอกอาคารมาทำการลดอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่นละอองก่อนที่จะจ่ายเข้าไปในภายในอาคาร ถือเป็นระบบ fresh air ชนิดหนึ่งหรือเครื่อง PAU (Air Handling Unit ) ที่ใช้เติมอากาศในห้องแรงดันบวก (Positive Pressure) เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ที่ปลอดฝุ่นและเชื้อโรค โดยการใช้ลมที่อัดเข้ามาจาก OAU พ่นลมออกจากขอบประตูหน้าต่าง จึงทำให้ฝุ่นจากภายนอกไม่สามารถสวนเข้าไปในห้องได้ รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้งานภายในอาคารมีความสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย

OAU มีหลักการทำงานอย่างไร_CAI

OAU มีหลักการทำงานอย่างไร?

หลักการทำงานของ OAU คือ การนำอากาศจากภายนอกมาเปลี่ยนเป็นอากาศบริสุทธิ์ก่อนนำเข้าสู่ภายในอาคาร ซึ่งตัว OAU จะประกอบไปด้วยพัดลมที่มี HEPA Filter และ Pre Filter เป็นแผ่นกรองอยู่ภายในที่สามารถกรองฝุ่นได้กว่า 99.5% เมื่อมีการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาจะต้องผ่านแผ่นกรอง Pre Filter และ HEPA Filter จากนั้นจะทำการอัดลมที่ผ่านการกรองฝุ่นแล้วเข้าไปภายในจนท่วมห้องและดันเอาอากาศเสียภายในห้องออกไปตามช่องเปิดต่าง ๆ เช่น ตามขอบประตู ขอบหน้าต่าง เป็นต้น จึงทำให้อากาศเสียหรือฝุ่นละอองจากภายนอกไม่สามารถไหล เข้ามาภายในห้องได้

OAU กับ AHU มีความแตกต่างกันอย่างไร?

เครื่อง OAU และ AHU เป็นส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศ HVAC ที่ทำหน้าที่ในการเติมอากาศเข้ามาภายในอาคารเช่นเดียวกัน แต่เครื่อง OAU จะทำหน้าที่ในการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคาร โดยไม่มีการนำลมในอาคารกลับมาหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น ในขณะที่ AHU เป็นเครื่องจ่ายหรือส่งลมเย็นขนาดใหญ่ ใช้ในการปรับและหมุนเวียนอากาศ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาดของอากาศ และการกระจายอากาศ

อ่านต่อ : Air Handling Unit (AHU) คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับห้องคลีนรูม?

OAU มีประโยชน์ต่อระบบปรับอากาศอย่างไรบ้าง?

OAU เป็นระบบ Fresh Air จะช่วยระบายอากาศและเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในอาคารหรือห้องที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้เครื่องกรองอากาศเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เช่น ห้องปลอดฝุ่น (Clean air room) ห้องผ่าตัด (Operating Room) ห้องแยกการติดเชื้อในอากาศ (Airborne Infection Isolation Rooms) ห้องคลอด (Labour Room: LR) รวมไปถึงห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น โดยประโยชน์หรือข้อดีของเครื่องเติมอากาศ OAU แบ่งออกเป็น 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

การกรองฝุ่น PM 2.5 และควบคุมคุณภาพอากาศ

เมื่อ OAU ดูดเอาอากาศภายนอกเข้าสู่ระบบปรับอากาศ เครื่อง OAU จะทำการกรองอากาศเพื่อลดความสกปรกและฝุ่นละออง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอาคารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมลพิษหรือมีค่าฝุ่น pm 2.5 สูง นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมคุณภาพอากาศให้มีความบริสุทธิ์และปลอดฝุ่นอยู่เสมอ

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคาร

OAU คือ ระบบ Fresh Air ที่สามารถปรับอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่ดูดเข้าสู่ระบบปรับอากาศ HVAC ได้ โดยทำงานร่วมกับ Heat Pipe (Air to Air heat exchanger) เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิให้เหมาะสมตามการใช้งาน รวมถึงสามารถควบคุมความชื้นภายในอาคารให้มีเหมาะสมต่อสุขภาพและความสบายของผู้ใช้งาน ส่วนอากาศร้อนหรืออากาศเสียจะถูกระบายออกนอกอาคารผ่านท่อระบายอากาศ

การประหยัดพลังงาน

เครื่อง OAU สามารถออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศได้ เช่น การติดตั้ง Heat Pipe เพื่อลดความชื้นในอากาศผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรง เป็นต้น

ติดตั้งระบบปรับอากาศในห้องคลีนรูมกับ CAI Engineering

ติดตั้งระบบปรับอากาศในห้องคลีนรูมกับ CAI Engineering

CAI Engineering รับออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ HVAC ในอาคารแบบครบวงจร ทั้งในอุตสาหกรรมตลอดจนห้องคลีนรูม โดยใช้ Robatherm แบรนด์ผู้ผลิตระบบเติมอากาศคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมนีที่ได้มาตรฐาน Eurovent เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าระบบปรับอากาศของห้องคลีนรูมที่ออกแบบและสร้างโดย CAI Engineering จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐาน ISO-14644 ในระดับสากล

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644

การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะกับการสร้างห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644 จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าห้องคลีนรูมจะมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

Read More »
"Green Technology" เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

“Green Technology” เทรนด์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเป้าหมาย Net Zero Emissions

เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ขับเคลื่อนโลกสู่ Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหยุดวิกฤตโลกร้อน

Read More »

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า